Priser

Vuxna: 1800 kr (helår)
Vuxna: 1200 kr (halvår)
Pensionärer: 1100 kr (helår)
Pensionärer: 800 kr (halvår)
Ungdomar (upp till 19 år) 1100 kr (helår)
Ungdomar (upp till 19 år) 800 kr (halvår)
Studenter: 1200 kr (helår)
Studenter: 500 kr Terminskort (jan-maj eller sep-dec)
Månadskort: 300 kr
Klippkort (10 ggr): 350 kr
Engångsträning: 60 kr

 


PlusGironummer: 11 74 89-5 (Sundsvalls Atletklubb)


 

Nu tar vi även kortbetalning!